Have a chat with Performing Arts Fund NL

11 November 2022 | 15:45 - 17:00

What can the Performing Arts Fund NL do for you? Between 15:45 and 17:00 in Expeditie you can have a ten-minute chat with Annemieke Keurentjes and Bas Pauw about internationalization.

The Performing Arts Fund NL is the national fund for professional music, (music) theatre and dance in the Netherlands. It supports artists, ensembles, and festivals in the Netherlands, and it actively promotes the Dutch performing arts on the international stage. The Performing Arts Fund NL aims to intensify the contact between Dutch makers and international presenters, and it seeks to increase the interest of international presenters for Dutch performing arts and to stimulate the international ambitions of Dutch institutions with international potential. To this end, Performing Arts Fund NL supports Dutch artists performing internationally, organises international campaigns highlighting Dutch theatre, music or dance and co-hosts international visitors’ programs.

At our registration desk you can reserve a spot to have a chat with Performing Arts Fund NL.

PANEL TEXT IN DUTCH

Wat kan het Fonds Podiumkunsten NL voor jou betekenen? Tussen 15:45 en 17:00 uur kun je een tienminutengesprek voeren met Annemieke Keurentjes en Bas Pauw over internationalisering.

Het Fonds Podiumkunsten (Performing Arts Fund NL) is het nationale fonds voor professionele muziek, (muziek)theater en dans in Nederland. Het ondersteunt kunstenaars, ensembles en festivals in Nederland en promoot actief de Nederlandse podiumkunsten op het internationale podium. Het Fonds Podiumkunsten wil het contact tussen Nederlandse makers en internationale organisatoren intensiveren, de belangstelling van internationale podia voor Nederlandse podiumkunsten vergroten en de internationale ambities van Nederlandse instellingen met internationale potentie stimuleren. Daartoe ondersteunt het Fonds Podiumkunsten Nederlandse kunstenaars die internationaal optreden, organiseert het internationale campagnes die Nederlands theater, muziek of dans onder de aandacht brengen en is het medeorganisator van internationale bezoekersprogramma’s.

Reserveer een plek bij onze registratiebalie!