What is the social relevance of contemporary music?

09 november 2023 | 15:00 - 16:00Studio Tramkade

Voor welke waarden staat Nieuwe Muziek? Wat zorgt ervoor dat onze boodschap gehoord, gevoeld en gewaardeerd wordt? Hoe verhoudt Nieuwe Muziek zich tot een wereld in transitie en sociaal onrecht, en wat vraagt de wereld op dit moment van ons?

Op New Music Conference kun je gerust stellen: ‘samen zijn we het systeem’. Wat als de fundamenten waarop dit systeem is gebouwd, niet langer duurzaam zijn? Kunnen we nieuwe contexten bedenken en samenstellen, opgebouwd vanuit toekomstbestendige ontwerpprincipes.

In deze interactieve sessie zullen onze panelsprekers persoonlijke uitdagingen vanuit verschillende perspectieven onderzoeken en kleine stappen verkennen om actie te ondernemen.

Met:
Shane Burmania, programmer The Rest is Noise (Muziekgebouw aan ‘t IJ), programmer Korzo, NL
Meike van Zandvoort, business director, Sounding Bodies, NL
Rinke Vreeke, lid Sociaal Creatieve Raad, social designer & programmeur o.a. Le Guess Who Mini, Raum, NL
Martin Fondse, Componist des Vaderlands, NL

Moderator:
Rogier Telderman, founder Powered by TINC, pianist & composer, NL

Foto The Rest is Noise door Pieter Kers